Maca Việt - Tinh Túy Đất Trời

macaviet@gmail.com

Maca Việt Tuyển Dụng

Với định hướng phát triển rộng hơn ở thị trường trong và ngoài nước, Maca Việt cần tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn và chế độ làm việc ổn định.
  • Trưởng Phòng Kinh Doanh.
  • Nhân Viên Kinh Doanh
  • Lái Xe.